Siddisland

Siste innlegg:

Har du spørsmål eller lignende kan du sende en e-post til oss på nett@rogalandsavis.no eller ringe oss hverdager. Tlf: 51 82 22 55.

Velkommen!

Vil du være med?

Siddisland.no er en møteplass, kalender og diskusjonsarena i regi av RA. Siddisland.no er laget med dialogverktøyet Origo. Lær mer om Origo her.

Det er mange spennende soner på Siddisland.no, den mest spennende kan du lage selv ved å trykke her.

Noen av RAs egne soner er Siddispolitikk, LP-bloggen, Sæbø på lørdag og Kanten.

Hva skjer? Sjekk kalenderen.

6148 medlemmer

Se alle

Siddisland er en sone på Origo.

Annonse

Siste innlegg:

Her viser vi et utvalg av nye bidrag fra soner på Siddisland. Og husk at alle som vil kan opprette sin egen sone.

Exclamation_desat_24

Migranter

Petter Uteligger er en vellykket tv program. De registrerer vinterdager og netter av en journalist som forlater sin familie for å leve med Oslos hjemløse eller som Oslos hjemløse. Ideen kom da han var i Las Vegas for noen år tidligere. Det var viktig å gjøre denne typen journalistisk residense i sin egen by og se hva som vil skje.

Exclamation_desat_24

Pensjonsoppgjøret – ny nedbygging av velferdsytelsene?

Pensjonsoppgjøret for 2016 ble for andre år på rad en negativ lesning for trygdemottakere. Resultatet ble mindre kjøpekraft.

Exclamation_desat_24

SKATT ANGÅR OSS ALLE

Skatteforliket er en sak som angår hele befolkningen. I et demokrati fordrer en debatt og en organisasjonsmessig behandling i partier og organisasjoner før man konkluderer.

Exclamation_desat_24

Lokal lønnsdannelse på bekostning av streikeretten

Akademikerne i staten har underskrevet på ny tariffavtale med staten hvor de frasier seg den kollektiv streikeretten. Leder i Akademikerne Stat, Anders Kvam, uttrykker forhandlingsresultatet slik; «Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet».

Exclamation_desat_24

Tid for kommuneopprør?

Hersk og splid er en velkjent taktikk. Men tiden bør vel være inne for et stort kommuneopprør mot Venstre og regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre!

Exclamation_desat_24

Høyres dobbeltkommunikasjon?

For å forvirre velgere og befolkningen er dobbeltkommunikasjon et viktig virkemiddel.

Exclamation_desat_24

Økonomi som styringsverktøy for kommunesammenslåing

Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringens kommunereform omtales med at økonomi kan bli brukt som virkemiddel for å få flere kommuner til å slå seg sammen. Dvs at kommuner som ikke vil underlegge seg sammenslåinger, står i fare for å få mindre økonomiske overføringer. Tvang og straff er altså virkemiddelet som skal til for få den norske befolkningen til å bli med på en «avdemokratiseringsreform».

Exclamation_desat_24

Hivittløk ånd

(…) En eklektisk britiske forfatteren bruker til et scenario med de mest kuperte fjellne av en viss eksotisk land. I Romania en av de skrek klassikerne i alle tider er skapet av vestlige hendene.

Exclamation_desat_24

Golf – en ny plass i idretten?

Golf blir en av øvelsene under OL i Brasil i år. Det er første gang denne øvelsen er med i OL siden 1904. Bare to ganger har golføvelsen vært OL-gren, det var i 1900 og i 1904. Sannsynligheten er meget stor for at golf er kommet for å forbli en OL-gren i fremtiden.

Exclamation_desat_24

Torsdags kronikken i sentrum: ensomhet av alder & integrering av smaker

Circa 2 uker siden jeg rømte hjemmefra for å fange solen i sentrum. Det var et bra lys – ja; men butikkene var mer innbydende. Jeg følte når jeg går inne mellom alleene at noe sendt små notater og det var transporterte i mini raketter til inni øret mitt, som med noen greie limt det. Plakater som står notater ble sugd inn i øret veggen, plakatene kom inn i blodet og kjørte til hjernen, der meldingene vil være analysert. På skjermen dukket dekoding meldinger “kommer inn uten resitasjoner, ingen bakover tanker”, “glemme solen, det vil vare” (sannheten er det kjent, solen aldri står for lenge her), "prøve å finne ting på salg, mens du er uten barneselskap ".

Exclamation_desat_24

Alderspensjonene; Fra «ran» til akseptabel politikk?

Som partileder, har Siv Jensen (Fremskrittspartiet) utbasunert gjennom flere år at underregulering av pensjoner er et «ran». Nå er Siv Jensen Finansminister – da er tonen blitt en annen. Nå er underregulering av pensjoner blitt «akseptabel politikk». Dette kalles «dobbeltkommunikasjon» – i den hensikt i å på uriktig grunnlag tilegne seg stemmer/ oppslutning. Poenget er at Fremskrittspartiet er et markedsliberalistisk høyreparti – da er det den politikken som «finansminister Siv Jensen» står for – det overordnede målet!

Exclamation_desat_24

Oljekrise – på norsk

Siden sommeren 2015 har norske aviser og politikere begynt å snakke om «oljekrise» i Norge. Den 18 november 2015 skrives det i Aftenbladet at «Krever at regjeringen tar tak i oljekrisen». Den 24.11.2015 skriver E24 at «Ekspertene: Slik vil oljekrisen prege ditt liv i 2016». Vet de hva de snakker om?

Exclamation_desat_24

Velger vi politikere for kapitalen eller for folket og landet?

Hvor står de politiske partiene i forhold til arbeidstakernes og landets interesser? Og hvor står de politiske partiene i forhold til å sikre finansieringen av fremtidens velferdsstat?

Exclamation_desat_24

ÅPENT BREV TIL OLJE – OG ENERGIMINISTER TORD LIEN.

Fot en tid siden ble jeg kjent med at det foregikk planer for å innstallere ”smartmålere” i alle hjem innen 2019.

Exclamation_desat_24

Det går nedover med oss...

Det går ubønnhørlig nedover med oss. På sett og vis har det gjort det lenge. For eksempel nærmer vi oss styggelig de 60. Og selv om vi i alle fall delvis har latt oss overtale til å tro at det finnes en slags form for liv også etter denne unevnelige alder, så merker vi forandringene.

RA-puls

Har du et arrangement du vil dele? Del det her!

Og er du smart oppretter du din egen sone også.

Se hele kalenderen

Mest anbefalt denne uken

i dag, 27. mai kl. 12.30 Skipper Worse Ledaal
Velkommen til Jazzkonsert med Mood Indigo! Entre kr 100,-. PS: Kafeen har skjenkeløyve!!

Kampsaker

«Flere plakatoppheng!»

Ta standpunkt!
0 er positive
0 er kritiske

«skole-helsefare-lære-permisjon.»

Ta standpunkt!
1 er positiv
0 er kritiske

«Foreslår EU kontroll på alle sjåfører.»

Ta standpunkt!
1 er positiv
0 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønsker det kan opprette en sone på Origo. Her viser vi et utvalg av soner. Opprett din egen sone

Soner fra Siddisland

Soner vi anbefaler